Aanbieder worden

Waarom DuurzameEducatie.nl?

Misschien geef je als organisatie live trainingen aan leerlingen en wil je de docenten ook meer betrekken bij het onderwerp. Of werk je voor een duurzaam bedrijf dat meer in het onderwijs actief wilt zijn. Of ben je een onderwijsinstelling die meer docenten wilt bereiken door middel van online trainingen aan te bieden. Dan is het aanbieden van je content op duurzameeducatie.nl wat voor jouw bedrijf!

Duurzameeducatie.nl is een uniek platform om duurzame professionaliseringscontent aan te kunnen bieden aan onderwijsprofessionals. Door het gemakkelijk bereikbaar maken van kennis en handvatten aan docenten, kunnen ze leerlingen begeleiden in het maken van duurzame keuzes. Dit is van groot belang omdat de leerlingen van nu de toekomst van onze wereld bepalen met hun keuzes.

Wat levert het mij op

Duurzameeducatie.nl biedt je de volgende voordelen:

 • 24/7 training geven in heel Nederland
 • Plaats- en tijdsonafhankelijk content aanbieden
 • Geen kosten voor bijvoorbeeld zaalhuur, reis- en verblijfkosten voor trainers
 • Een extra marketing kanaal waarbij jouw organisatie als duurzame kennispartner wordt ervaren
 • Landelijk bereik van docenten op po t/m universiteit
 • Ontzorging van content-ready maken, facturatie t/m registerleraar validatie
 • Content makkelijk updaten ten opzichte van het gebruik van boeken
 • Duurzameeducatie als eerste aanspreekpunt voor ondersteuning, alleen content-specifieke vragen worden bij jou neergelegd

Veelgestelde vragen

Wat zijn de mogelijkheden om een training aan te bieden?

Er zijn ruime mogelijkheden om een training aan te bieden. Hieronder staan de mogelijkheden op een rijtje.

 • Interactief of geheel autonoom aanbod
 • Multiple-choicetest, enquête, wiki, open opdrachten etc.
 • E-commerce
 • Zelf aanmelden of manueel
 • Samenwerkend leren
 • Bedrijfsnaam bij modules
 • Maandelijkse progressie update
 • Certificering
Wat is het verschil tussen de abonnementen?

De keuze bestaat tussen een kwartaal abonnement, een jaar abonnement of een 2 jaar abonnement. Voor al deze abonnementen worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • Content module ready maken
 • Marketing
 • Technische ondersteuning
 • Maandelijkse rapportage
 • Administratief beheer
 • Registerleraar validatie

Bij het tweejarige abonnement is een jaarlijkse revisiehantering inbegrepen.

Waar moet de content aan voldoen?

De content moet aan de volgende aspecten voldoen:

 • Minimaal hbo-bachelor-niveau;
 • Focus op (deelaspecten van) duurzaamheid;
 • Directe toepasbaarheid van wetenschappelijke- en praktijkkennis;
 • Certificering door duurzameeducatie.nl afgehandeld
 • Periodieke evaluatie en evt. geüpdatet;
 • Aanbieder verantwoordelijk voor de kwaliteit alsmede het up to date houden content
Waarom registerleraarvalidatie?

Om de kwaliteit van het aanbod op duurzameeducatie.nl te kunnen waarborgen is het valideren van de content door de eigen beroepsgroep vereist. Dit wordt door registerleraar gedaan, een register van, voor en door de leraar.

Op 21 februari 2017 heeft de Eerste-Kamer ingestemd met de Wet Beroep Leraar. Hierin is vastgelegd dat leraren zich vanaf 1 augustus 2018 moeten registeren in het verplichte beroepsregister. Tot die tijd is het registreren voor de docent nog vrijwillig. De wet eist van de docent dat ze minimaal 40 uur per jaar aan professionaliseringsactiviteiten doet (160 uur per 4 jaar).

Wat als ik tussentijds een revisie wil doorvoeren?

Mocht er een fout in de content zitten of werkt er iets naar behoren? Dan wordt dit natuurlijk kosteloos in orde gemaakt. Maar mocht het zo zijn dat je de training tussentijds wilt aanpassen, dan heb je de mogelijkheid om een “strippenkaart” van 6 uur aan te schaffen. Deze aanpassingen zullen niet alleen doorgevoerd moeten worden in de training, maar de revisie zal ook bij registerleraar moeten worden voorgelegd.

Hoe moet de content aangeleverd worden?

De standaardcontent zal in H5p formaat aangeleverd moeten worden. Voor interactieve oefeningen, met bijvoorbeeld contact tussen trainer en deelnemer, is dit niet mogelijk. In overleg zal dan naar een vorm gezocht worden welke het beste past bij het doel van de oefening.

Daarnaast zal de content in de juiste volgorde en benaming moeten worden aangeleverd. In overleg zal gekeken worden aan welke randvoorwaarden de verschillende onderdelen moet voldoen (bijvoorbeeld dat test 2 pas beschikbaar is na het succesvol afronden van test 1)

 • Gedocumenteerd welke voorwaarden de e-learning aan moet voldoen (bijv. continu online/ 10 weken online; Alleen toegankelijk voor bepaalde groep/ voor iedereen toegankelijk. , geheel autonoom/ interactief etc.)
 • Voor welke prijs op de website (kortingscode)
Kan ik ook platte tekst aanleveren?

De mogelijkheid bestaat ook om platte tekst aanleveren. Voor de verwerking van de platte tekst zullen extra kosten in rekening gebracht worden, afhankelijk van het aantal verwachte registeruren

Wat valt er onder content module ready maken?

De volgende items vallen onder het content-ready maken van de module:

 • Module structuur opzetten
 • Module instellingen inregelen
 • Contenttypes uploaden
 • Mogelijk contenttypes omzetten naar meer passend formaat
 • Rollen en verantwoordelijkheden instellen
 • Contenttype instellingen inregelen
 • Betalingssysteem inregelen
 • Testen module
 • Afstemming opdrachtgever
 • Evt. aanpassingen maken en
 • testen adhv afstemming
 • Live zetten van de module
 • Registerleraarvalidatie aanvragen
Wat valt er onder marketing activiteiten?

Duurzameeducatie.nl focust bij alle activiteiten op het vermarkten van het platform. Dit wordt gedaan door bijvoorbeeld:

Wat valt er onder technische ondersteuning?

De trainingen zouden voor zich moeten spreken, maar het kan natuurlijk altijd dat een deelnemer er niet uitkomt. Daarvoor is Duurzameeducatie.nl binnen 24 uur beschikbaar om ondersteuning te bieden. De ondersteuning kan bestaan uit:

 • Ondersteuning bij inloggen
 • Ondersteuning bij betalingen
 • Ondersteuning bij uploaden content van deelnemer
 • Doorverwijzen van inhoudelijke vragen naar de content verantwoordelijke
Wat wordt er maandelijks gerapporteerd?

Maandelijks wordt over onderstaande dingen gerapporteerd. In overleg kan er natuurlijk altijd over meer of minder items gerapporteerd worden.

 • # maandelijkse deelnemers
 • Totaal # deelnemers gehele module
 • Voortgang deelnemers
 • # deelnemercertificaten
 • Documenteren feedback
 • Financiële rapportage
 • # bezoekers website
 • Marketing activiteiten
Wat valt er onder administratief beheer?

Onder administratief beheer valt onder andere:

 • Evt. toegang verschaffen aan aangedragen deelnemers
 • Bijhouden betalingen
 • Facturatie opmaken adhv maandelijkse fee en betaalde deelnemers
Wat is er mogelijk qua branding?

Duurzameeducatie.nl maakt gebruik van een standaard interface voor externe aanbieders. Hierin wordt natuurlijk wel het logo van jouw instelling gebruikt. Mocht je de module een eigen lay-out willen geven, dan zijn hier extra kosten aan verbonden.